På samme måte som du, når du møter noen som blir viktige for deg, ikke lenger husker hvordan tilværelsen var uten dem, men samtidig vet at livet, dersom du ikke møtte dem overhodet, helt upåvirket ville gått videre, uten at du kjente at noe manglet.

#lyklina  

1000drawings:

 by Jarek Puczel

(via ihvertfall)

(via ihvertfall)

(via p4vl0ve)

Det patetiske ved at jeg tror jeg kjenner mine egne trekk, tenker at de er synlige for andre.

#lyklina  

(via whatserekim)

my friend, I always wondered if I, your friend, were ever someone you could depend on, if I could hold your hand. and you’d still wanna see me again. 

Som barn gikk du alltid på tå, opptatt av å bære deg så stille som mulig.

#lyklina  

THE DRUMS - I Can’t Pretend (Lyric Video)

Takk for sju fine år, Major Parkinson. Jeg ser frem til de neste.

ageofdestruction:

hannah: Surface of Mars, photographed by Mars Express, 25th November 2005.

Image runs from 32°S 201°E about 710 km due south across the Terra Sirenum highlands to 44°S 201°E. The Sirenum Fossae run across the top of the 2nd image. The 5th and 6th images show a central section of the 300 km-wide Newton Crater, including what looks like part of the central peak complex (notice dunes, dark blue, on the left hand side).

Composite of 3 visible light images for colour, and one monochrome image for detail. Colour balance is not naturalistic.

Image credit: ESA. Composite: AgeOfDestruction.

(via sjokoladepudden)